Stadium Club Chrome Base

#002 Brian Jordan
2000 Stadium Club Chrome #002
$0.30
+
Availability: 1
#005 Shane Reynolds
2000 Stadium Club Chrome #005
$0.30
+
Availability: 1
#006 Alex Gonzalez
2000 Stadium Club Chrome #006
$0.30
+
Availability: 1
#008 Orlando Hernandez
2000 Stadium Club Chrome #008
$0.30
+
Availability: 1
#009 Mike Caruso
2000 Stadium Club Chrome #009
$0.30
+
Availability: 1
#011 Sean Casey
2000 Stadium Club Chrome #011
$0.30
+
Availability: 1
#012 Johnny Damon
2000 Stadium Club Chrome #012
$0.45
+
Availability: 1
#013 Dante Bichette
2000 Stadium Club Chrome #013
$0.30
+
Availability: 1
#020 Ellis Burks
2000 Stadium Club Chrome #020
$0.30
+
Availability: 1
#021 Richie Sexson
2000 Stadium Club Chrome #021
$0.30
+
Availability: 1
#022 Gary Sheffield
2000 Stadium Club Chrome #022
$0.30
+
Availability: 1
#026 Kevin Appier
2000 Stadium Club Chrome #026
$0.30
+
Availability: 1
#031 Ron Coomer
2000 Stadium Club Chrome #031
$0.30
+
Availability: 1
#032 Jorge Posada
2000 Stadium Club Chrome #032
$0.45
+
Availability: 1
#033 Magglio Ordonez
2000 Stadium Club Chrome #033
$0.45
+
Availability: 1
#034 Brian Giles
2000 Stadium Club Chrome #034
$0.30
+
Availability: 1
#035 Jeff Kent
2000 Stadium Club Chrome #035
$0.30
+
Availability: 1
#036 Henry Rodriguez
2000 Stadium Club Chrome #036
$0.30
+
Availability: 1
#038 Shawn Green
2000 Stadium Club Chrome #038
$0.30
+
Availability: 1
#040 Ben Grieve
2000 Stadium Club Chrome #040
$0.30
+
Availability: 1
#042 Mo Vaughn
2000 Stadium Club Chrome #042
$0.30
+
Availability: 1
#043 Rondell White
2000 Stadium Club Chrome #043
$0.30
+
Availability: 1
#045 Paul O'Neill
2000 Stadium Club Chrome #045
$0.45
+
Availability: 1
#046 Carlos Lee
2000 Stadium Club Chrome #046
$0.30
+
Availability: 1
#047 Vinny Castilla
2000 Stadium Club Chrome #047
$0.30
+
Availability: 1
#048 Mike Sweeney
2000 Stadium Club Chrome #048
$0.30
+
Availability: 1
#049 Rico Brogna
2000 Stadium Club Chrome #049
$0.30
+
Availability: 1
#051 Luis Castillo
2000 Stadium Club Chrome #051
$0.30
+
Availability: 1
#052 Kevin Brown
2000 Stadium Club Chrome #052
$0.30
+
Availability: 1
#053 Jose Vidro
2000 Stadium Club Chrome #053
$0.30
+
Availability: 1
#054 John Smoltz
2000 Stadium Club Chrome #054
$0.75
+
Availability: 1
#055 Garret Anderson
2000 Stadium Club Chrome #055
$0.30
+
Availability: 1
#061 B.J. Surhoff
2000 Stadium Club Chrome #061
$0.30
+
Availability: 1
#064 Tim Hudson
2000 Stadium Club Chrome #064
$0.45
+
Availability: 1
#066 Tim Salmon
2000 Stadium Club Chrome #066
$0.30
+
Availability: 1
#068 John Wetteland
2000 Stadium Club Chrome #068
$0.30
+
Availability: 1
#070 Bernie Williams
2000 Stadium Club Chrome #070
$0.45
+
Availability: 1
#074 Bob Abreu
2000 Stadium Club Chrome #074
$0.30
+
Availability: 1
#085 Rafael Palmeiro
2000 Stadium Club Chrome #085
$0.45
+
Availability: 1
#086 Doug Mientkiewicz
2000 Stadium Club Chrome #086
$0.30
+
Availability: 1
#088 Neifi Perez
2000 Stadium Club Chrome #088
$0.30
+
Availability: 1
#090 Ivan Rodriguez
2000 Stadium Club Chrome #090
$0.45
+
Availability: 1
#091 Jay Buhner
2000 Stadium Club Chrome #091
$0.30
+
Availability: 1
#092 Pokey Reese
2000 Stadium Club Chrome #092
$0.30
+
Availability: 1
#095 Manny Ramirez
2000 Stadium Club Chrome #095
$0.75
+
Availability: 1
#096 Keith Osik RC
2000 Stadium Club Chrome #096
$0.45
+
Availability: 1
#097 Mickey Morandini
2000 Stadium Club Chrome #097
$0.30
+
Availability: 1
#099 Eric Karros
2000 Stadium Club Chrome #099
$0.30
+
Availability: 1
#101 Bret Boone
2000 Stadium Club Chrome #101
$0.30
+
Availability: 1
#102 Ryan Klesko
2000 Stadium Club Chrome #102
$0.30
+
Availability: 1
#104 John Jaha
2000 Stadium Club Chrome #104
$0.30
+
Availability: 1
#106 Devon White
2000 Stadium Club Chrome #106
$0.30
+
Availability: 1
#107 Tony Womack
2000 Stadium Club Chrome #107
$0.30
+
Availability: 1
#108 Marvin Benard
2000 Stadium Club Chrome #108
$0.30
+
Availability: 1
#109 Kenny Lofton
2000 Stadium Club Chrome #109
$0.30
+
Availability: 1
#110 Preston Wilson
2000 Stadium Club Chrome #110
$0.30
+
Availability: 1
#112 Reggie Sanders
2000 Stadium Club Chrome #112
$0.30
+
Availability: 1
#113 Scott Williamson
2000 Stadium Club Chrome #113
$0.30
+
Availability: 1
#116 Ray Durham
2000 Stadium Club Chrome #116
$0.30
+
Availability: 1
#117 Ricky Ledee
2000 Stadium Club Chrome #117
$0.30
+
Availability: 1
#130 Omar Daal
2000 Stadium Club Chrome #130
$0.30
+
Availability: 1
#131 Miguel Cairo
2000 Stadium Club Chrome #131
$0.30
+
Availability: 1
#133 David Justice
2000 Stadium Club Chrome #133
$0.30
+
Availability: 1
#134 Russ Ortiz
2000 Stadium Club Chrome #134
$0.30
+
Availability: 1
#136 Brian Meadows
2000 Stadium Club Chrome #136
$0.30
+
Availability: 1
#139 Kris Benson
2000 Stadium Club Chrome #139
$0.30
+
Availability: 1
#141 Cristian Guzman
2000 Stadium Club Chrome #141
$0.30
+
Availability: 1
#142 Tino Martinez
2000 Stadium Club Chrome #142
$0.30
+
Availability: 1
#146 Russ Davis
2000 Stadium Club Chrome #146
$0.30
+
Availability: 1
#148 Luis Gonzalez
2000 Stadium Club Chrome #148
$0.30
+
Availability: 1
#150 Greg Maddux
2000 Stadium Club Chrome #150
$0.90
+
Availability: 1
#153 Carlos Delgado
2000 Stadium Club Chrome #153
$0.30
+
Availability: 1
#156 Rich Aurilia
2000 Stadium Club Chrome #156
$0.30
+
Availability: 1
#159 Pat Meares
2000 Stadium Club Chrome #159
$0.30
+
Availability: 1
#160 Mike Lieberthal
2000 Stadium Club Chrome #160
$0.30
+
Availability: 1
#163 Chuck Knoblauch
2000 Stadium Club Chrome #163
$0.30
+
Availability: 1
#166 Shannon Stewart
2000 Stadium Club Chrome #166
$0.30
+
Availability: 1
#168 Edgar Renteria
2000 Stadium Club Chrome #168
$0.30
+
Availability: 1
#170 Steve Finley
2000 Stadium Club Chrome #170
$0.30
+
Availability: 1
#171 Brian Hunter
2000 Stadium Club Chrome #171
$0.30
+
Availability: 1
#172 Tom Glavine
2000 Stadium Club Chrome #172
$0.45
+
Availability: 1
#173 Mark Kotsay
2000 Stadium Club Chrome #173
$0.30
+
Availability: 1
#175 Sammy Sosa
2000 Stadium Club Chrome #175
$0.75
+
Availability: 1
#180 Ed Sprague
2000 Stadium Club Chrome #180
$0.30
+
Availability: 1
#182 Greg Vaughn
2000 Stadium Club Chrome #182
$0.30
+
Availability: 1
#188 Roger Clemens
2000 Stadium Club Chrome #188
$0.90
+
Availability: 1
#193 Todd Helton
2000 Stadium Club Chrome #193
$0.45
+
Availability: 1
#198 Todd Walker
2000 Stadium Club Chrome #198
$0.30
+
Availability: 1
#200 Mark McGwire
2000 Stadium Club Chrome #200
$1.50
+
Availability: 1
#201 Erubiel Durazo
2000 Stadium Club Chrome #201
$0.30
+
Availability: 1
#203 Ruben Mateo
2000 Stadium Club Chrome #203
$0.30
+
Availability: 1
#206 Pablo Ozuna
2000 Stadium Club Chrome #206
$0.30
+
Availability: 1
#208 Alfonso Soriano
2000 Stadium Club Chrome #208
$0.75
+
Availability: 1
#209 A.J. Burnett
2000 Stadium Club Chrome #209
$0.30
+
Availability: 1
#210 Rafael Furcal
2000 Stadium Club Chrome #210
$0.45
+
Availability: 1
#217 Sean Burroughs
2000 Stadium Club Chrome #217
$0.30
+
Availability: 1
#218 Jack Cust
2000 Stadium Club Chrome #218
$0.30
+
Availability: 1
#219 John Patterson
2000 Stadium Club Chrome #219
$0.30
+
Availability: 1
#221 Chad Hermansen
2000 Stadium Club Chrome #221
$0.30
+
Availability: 1
#223 Jayson Werth
2000 Stadium Club Chrome #223
$0.45
+
Availability: 1
#224 Jason Standridge
2000 Stadium Club Chrome #224
$0.30
+
Availability: 1
#225 Mark Mulder
2000 Stadium Club Chrome #225
$0.30
+
Availability: 1
#226 Peter Bergeron
2000 Stadium Club Chrome #226
$0.30
+
Availability: 1
#227 Willi Mo Pena
2000 Stadium Club Chrome #227
$0.30
+
Availability: 1
#228 Aramis Ramirez
2000 Stadium Club Chrome #228
$0.30
+
Availability: 1
#232 Eric Munson
2000 Stadium Club Chrome #232
$0.30
+
Availability: 1
#233 Bobby Bradley RC
2000 Stadium Club Chrome #233
$0.45
+
Availability: 1
#239 Ryan Christianson RC
2000 Stadium Club Chrome #239
$0.45
+
Availability: 1
#241 Josh Girdley
2000 Stadium Club Chrome #241
$0.30
+
Availability: 1
#242 Omar Ortiz
2000 Stadium Club Chrome #242
$0.30
+
Availability: 1
#243 Jason Jennings
2000 Stadium Club Chrome #243
$0.30
+
Availability: 1